Kök före renovering.

Bad före renoverongen.

 Kök efter renoveringen.

Bad efter renovering.