Kök före renovering.

Bad före renoveringen.

 Kök efter renoveringen.

Bad efter renovering.