Planlösningar

Plan 1A.

Plan 1B.

Plan 2A.

Plan 2B.

Valfri planlösningar finns från 1-4 sovrum