Kommunala anslutningar och underhåll

Vägar och belysning

Vägarna är belagda med asfalt och har belysning.

Kommunalt avlopp

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Kommunal snöröjning

Kommun sköter Snöröjning och sandning under vintern.

Fiberanslutning-
Bredband

Fibernätet anslutet till bostaden.

Hur mycket extra får adressen kosta ????

När man bor i de större städerna typ Stockholm, Göteborg och Malmö är det bara tiden som räknas hur nära centrum man bor och hur man kan färdas till och från jobbet. Ju mer städerna ökar i yta desto närmare  kommer landet. Om Visterud låg i Stockholm var det ett centralt läge kanske ansågs det inte ens som förort sett till färdtiden.

Några exempel på restider med bil enligt färddata.

Visterud/Karlstad

Visterud- Centum  23min
Visterud - Bergvik 17 min
Visterud - Färjestad 17 min
Visterud - ICA  5 min
Visterud - Skola  5 min

Hammarö/Karlstad.

Toverud/Rud - Centrum 17 min
Toverud/Rud - Bergvik  23 min
Toverud/Rud - Färjestad 23 min
Toverud/Rud - ICA  10 min
Toverud/Rud - Skola 6 min

Tomtområde.

Vistmansväg i Visterud är ett idyliskt litet område som passa både barnfamiljer och de lite äldre som tyckar att villan blivit för stor.