Köp egenägd del i parhus

Vid köp av fastighet.

Egnahem är där man äger sin fastighet på samma vis som när man förvärvar en fristående villa. Man äger sin egna tomt och bostad som man betalar en köpeskilling för. Därefter har man bara räntor och amorteringar som ska betalas varje månad, ingen ytterliggare månadskostnad som vid köp av en bostadsrätt.